Ciljevi nastavnog predmeta: Sticanje znanja o događajima, pojavama i procesima najranije južnoslovenske istorije, kao i uticaju Vizantije na njihov kulturni, ekonomski i politički napredak. Razvoj kritičkog mišljenja studenata kroz čitanje istorijskih izvora iz tog vremena.

Ishodi učenja: Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da: znaju periodizaciju historije zemalja Ji Evrope, da razumiju historijske procese i periode zemalja Jugoistočne Evrope, da ovladaju osnovnim historijskim činjenicama, da mogu prepoznati ideološke projekte koji su se reflektirali na zemljama Jugoistočne Evrope. Da studenti razvijaju historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.