Uvod u predavanja, prezentacija syllabusa, tema, literature,predispitnih obaveza, načina rada E-nastave.