Univerzitet u Tuzli | Filozofski Fakultet

Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"

Neki od e-kolegija mogu dopustiti pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Ovdje ste prvi put?

Za prijavu na sistem potrebno je da unesete username i password. 

Studenti dobijaju pristupne podatke pri upisu u prvu godinu studija i to na sljedeći način: 

username: ime.prezime@student.ff.untz.ba
ili ako postoji student sa istim imenom
ime.prezime2@student.ff.untz.ba, ime.prezime3@student.ff.untz.ba
itd...

password: vaš JMB (13 brojeva)

Nastavnici: koriste
svoj univerzitetski e-mail @untz.ba račun i password ili pristupne
podatke koje su dobili od Prodekana za nastavu na poseban zahtjev.